Aerotron 1938-0802

Make

Aerotron

Model

1938-0802

Freq Range

130-148 Mhz

 

Posted in Categories: Aerotron.

Last modified: April 3, 2012